Οι γυναίκες δίνουν το δικό τους "παρών" σε κάθε επαγγελματική πρόκληση

Η σημασία των γυναικών στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

HARPER'S BAZAAR TEAM

Οι γυναίκες μεγαλουργούν με ότι κι αν καταπιαστούν. Ειδικά οι νέες γυναίκες είναι πάντα ανοιχτές σε "επαγγελματικές προκλήσεις". Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, αν και θεωρείται "ανδροκρατούμενος", στην πραγματικότητα προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε μια σειρά ειδικοτήτων που ξεφεύγουν από τη χειρωνακτική εργασία στη θάλασσα και οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, διαμορφωμένες στο προφίλ της σύγχρονης γυναίκας.

Σήμερα, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια απασχολεί άμεσα και έμμεσα 12.000 άτομα προσφέροντας θέσεις εργασίας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες, νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Πρόκειται για έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του πρωτογενή τομέα που ταυτόχρονα προσφέρει σταθερά ωράρια, ένα όμορφο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα και υποστήριξη στις νέες μητέρες, συνεισφέροντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μερικές από τις θέσεις/ιδιότητες που συναντάμε στον κλάδο είναι: βιολόγοι, ιχθυολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, υπεύθυνοι μάρκετινγκ και πωλήσεων, υπεύθυνοι διασφάλισης ποιότητας, υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μηχανικοί, δύτες, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες κ.α.

Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει ελλιπής γνώση και πληροφόρηση στους μαθητές και τους νέους για τα επαγγέλματα της ιχθυοκαλλιέργειας και τις προοπτικές εξέλιξης. Εδώ έρχεται η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), η οποία στο πλαίσιο της περαιτέρω προώθησης και ανάπτυξης του κλάδου, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο να αναδείξει τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους στόχους της ΕΛΟΠΥ είναι να προσεγγίσει περισσότερες γυναίκες στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό τους στα αντίστοιχα επίπεδα του εξωτερικού, δηλαδή στο 50-60%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας το σημερινό ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο 27%.

Δείτε περισσότερα στο womantoc.gr