Αυξητική μαστών | Όσα πρέπει να ξέρετε πριν κλείσετε ραντεβού

Από το πόσο διαρκεί η επέμβαση, μέχρι το αν κρύβει κινδύνους για την υγεία.

HARPER'S BAZAAR TEAM

Το γυναικείο στήθος αποτελεί αντικείμενο λατρείας και σύμβολο θηλυκότητας και μητρότητας. Εκφράζει την σεξουαλικότητα και τονίζει την αυτοπεποίθηση της γυναίκας.

Στις μέρες μας όλο και περισσότερες γυναίκες με υποπλαστικό ή μικρό στήθος, ασύμμετρους, σωληνωτούς  ή υπερτροφικούς μαστούς καθώς και γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή καταφεύγουν σε εξειδικευμένους Πλαστικούς Χειρουργούς ώστε να αποκτήσουν το στήθος που επιθυμούν.

Η αυξητική μαστών κυρίως με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης αποτελεί σήμερα την πιο διαδεδομένη παγκοσμίως αισθητική επέμβαση σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας πλαστικής χειρουργικής ISAPS.

Η επέμβαση της αυξητικής μαστών γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί σχεδόν 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτή από μία πολύ μικρή, σχεδόν δυσδιάκριτη σε βάθος χρόνου τομή ,δημιουργείται από τον Πλαστικό Χειρουργό πολύ προσεκτικά, σχεδόν ατραυματικά ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα ενθέματα. Αυτός μπορεί να είναι είτε κάτω από τον μείζον θωρακικό μύ είτε κάτω από την περιτονία του μυός, Αυτή είναι μία απόφαση που θα παρθεί σε συνεννόηση με τον Χειρουργό σας κατά την προεγχειρητική εκτίμηση και την κλινική σας εξέταση οπότε και θα γίνει η επιλογή του ενθέματος όσον αφορά στο σχήμα ( στρογγυλό ή ανατομικό / <δάκρυ> ) στο μέγεθος και την υφή. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των ενθεμάτων γίνεται με αυστηρότατα κριτήρια και χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό σε ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Είναι ασφαλή τα ενθέματα σιλικόνης ;

Βάση των έως τώρα επιστημονικών δεδομένων από τεκμηριωμένες έρευνες σχετικά με την ασφάλεια των ενθεμάτων σιλικόνης δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να ενοχοποιούν τη χρήση τους σε υγιή άτομα και να τα συνδέουν με ασθένειες συμπεριλαμβανομένων των αυτοάνοσων νοσημάτων αλλά και του καρκίνου του μαστού.

Επηρεάζεται ο θηλασμός με την συγκεκριμένη επέμβαση ;

Στην αυξητική μαστών με χρήση ενθεμάτων σπανίως επηρεάζεται ο θηλασμός εάν η τοποθέτηση έχει γίνει με την σωστή τεχνική.

Υπάρχει εναλλακτική μέθοδος αυξητικής μαστών ;

Ναι. Εναλλακτικά υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ενδείξεις μπορεί να γίνει αυξητική μαστών με λίπος από την ίδια την ασθενή ή ακόμα και συνδυασμός χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης και λίπους, μέθοδος γνωστή και ως  "Hybrid Breast Augmentation " 

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον Dr. Κανέλλο Γεσάκη MD MSC FEBOPRAS, Πλαστικό Χειρουργό, Medical Art Clinic Ν. Ζέρβα 20, medicalartclinic.gr