ΝοΗΜΑΤΑ | Στη νέα έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης, η Τέχνη ταξιδεύει από την αρχαιότητα έως το σήμερα

Χωρισμένη σε έξι ενότητες, η νέα περιοδική έκθεση του ιστορικού Μουσείου φέρει την αλλογορική πλευρά της Τέχνης στο προσκήνιο.

Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Νεότερη Εποχή. Θα μπορούσαν να αποτελούν απλές λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον γραπτό ή προφορικό λόγο με στόχο να προσανατολίσουν τον αναγνώστη ή τον ακροατή στη χρονική εποχή στην οποία αναφέρονται. Είναι, όμως, κάτι περισσότερο. Πρόκειται για τέσσερις απλές – στην ορθογραφία και ορθοφωνία – λέξεις, οι οποίες στο είναι τους εσωκλείουν διαφορετικές εποχές ακμής του σπουδαιότερου πολιτιστικού αγαθού, της ίδιας της τέχνης.

ΝοΗΜΑΤΑ | Στη νέα έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης, η Τέχνη ταξιδεύει από την αρχαιότητα έως το σήμερα

Στη νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης, η εστίαση δεν τοποθετείται στα απτά εκθέματα, τις υλικές δημιουργίες που στη σύνθεσή τους διαγράφεται η ιστορία τους – αν και η συλλογή είναι κάτι παραπάνω από πλούσια -, αλλά και στα νοήματα, την αλληγορική ύπαρξη που δομείται στο σημείο τομής της ιστορίας με της φαντασίας, της έμπνευσης με της (καλλιτεχνικής) γέννεσης. 

Μουσείο Ακρόπολης

Με τίτλο ΝοΗΜΑΤΑ – και κεφαλαία τα έξι από τα επτά γράμματα της λέξης (επιλογή τεκμηριωμένη κατά τη διάρκεια της έκθεσης), η νέα έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης δεν επιλέχθηκε αποκλειστικά για τη δυσκολία της να μεταφέρει στην αίθουσα των περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης έναν Διάλογο μεταξύ δύο διαφορετικών εποχών δημιουργίας, αλλά για την Τετραλογία στην οποία τοποθετεί το επίκεντρο της έκθεσης. Με αφετηρία την σπουδαία ελληνική αρχαιότητα, η προαναφερθείσα περιοδική έκθεση εξερευνά από μία οπτική γωνία τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνει, σχεδιάζει και αποδίδει μιαν ιδέα και πώς αυτή στη συνέχεια περνάει και διατρέχει τις μετέπειτα περιόδους που παρουσιάζονται μετέπειτα.

Μουσείο Ακρόπολης

Χαρακτηριστικά ανθρωποκεντρικός ο ελληνικός πολιτισμός δεν αποδίδει μόνον τους θεούς του κατ’ εικόνα και ομοίωση των ανθρώπων αλλά προσωποποιεί και την ίδια τη φύση, τον χρόνο, τις έννοιες, τις ιδέες και τους θεσμούς, τον ψυχισμό του, τα συναισθήματα και τις τέχνες. Ο μονολεκτικός τίτλος της ΝοΗΜΑΤΑ, με κεφαλαία τα 6 από τα 7 γράμματά της και μικρογράμματο το δεύτερο, είναι αυτός που παραπέμπει στα νοήματα της θεματικής της πλοκής καθώς οι προσωποποιήσεις, οι συμβολισμοί και οι αλληγορίες είναι καθοριστικές σταθερές που διατρέχουν την Έκθεση ως διαχρονικά νήματα, συνδετικοί κρίκοι μίας ιστορίας αυστηρά συγκροτημένοι σαν μία τραχιά κλωστή μη ικανή να λυγίσει στο πέρασμα του χρόνου και την πολιτιστική διάβρωση.

Μουσείο Ακρόπολης

Η Έκθεση συνίσταται από 165 έργα, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους από διαφορετικά υλικά και εποχές: νομίσματα, κεραμικά και πήλινα όστρακα, αγγεία, ανάγλυφα, αγάλματα, χειρόγραφα και βιβλία, τοιχογραφίες και πίνακες ζωγραφικής. Ουσιαστικά ένα παλίμψηστο υλικών και έργων διαφορετικών συντίθεται εδώ για να φανεί έστω και αμυδρά η διείσδυση των προσωποποιήσεων και των αλληγοριών όχι μόνο στις μεγάλες αλλά και στις διακοσμητικές τέχνες.

Μουσείο Ακρόπολης

Πρόκειται ουσιαστικά για έργα όχι εική και ως έτυχε αλλά για έργα επιλεγμένα που ανταποκρίνονται λιγότερο ή περισσότερο αριθμητικά στους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής Μουσείου Ακρόπολης.

Μουσείο Ακρόπολης

Η Έκθεση χωρίζεται σε έξι ενότητες: Χρόνος, Φύση, Θεότητες, Άνθρωπος & Ανθρώπινη Φύση, Θεσμοί, "Αλληγορίες" και έναν Επίλογο. Κάθε μία από αυτές έχει μία ή περισσότερες υποενότητες, αναλόγως του αριθμού των έργων που συγκαταλέγονται σε κάθε υπο-θεματική. Ένα πλουραλιστικό εικαστικό υπερθέαμα που διαρκεί έως τις 14 Απριλίου του 2024

Φωτογραφίες έκθεσης: Πάρις Ταβιτιάν