Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ

Τον διαδικτυακό τόπο www.harpersbazaar.gr (o "Ιστότοπος") διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ιστοσελίδα harpersbazaar.gr συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, δύναται δε η διαχειρίστρια εταιρεία να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς σχετική ειδοποίηση, αυτοί δε διέπουν τη μεταξύ του www.harpersbazaar.gr και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου σχέση, ως κάθε φορά έχουν κατά το χρόνο που επιχειρείται περιήγηση ή αγορά ή χρήση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη/χρήση των σελίδων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λογίζεται αποδοχή των Όρων Χρήσης και προσχώρηση σε αυτούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 1. Το www.harpersbazaar.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.harpersbazaar.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου, περιλαμβανομένων και διαφημίσεων κάθε μορφής.
 2. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.harpersbazaar.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
 3. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το www.harpersbazaar.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
 4. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.harpersbazaar.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Ομοίως, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.harpersbazaar.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Δήλωση του επισκέπτης/χρήστη ότι επιθυμεί να εγγραφεί σε υπηρεσία/ες του www.harpersbazaar.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγραφή μέλους, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κλπ) του www.harpersbazaar.gr συνιστά συνομολόγηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

 1. παροχής ακριβών πληροφοριών περί των στοιχείων που του του ζητούνται από το www.harpersbazaar.gr στις σχετικές αιτήσεις
 2. διατήρησης αυτών ενημερωμένων ώστε να παραμένουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις
 3. αποδοχής επικοινωνίας του www.harpersbazaar.gr με αυτόν, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λήψης ενημερωτικών email και δελτίων (newsletter, κ.α.) από το www.harpersbazaar.gr.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο www.harpersbazaar.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το www.harpersbazaar.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης/μέλος του www.harpersbazaar.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη όποιου περιεχομένου διαθέσει για για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr. Προς τούτο, αναλαμβάνει την υποχρέωση – ευθύνη να αποζημιώσει το www.harpersbazaar.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός θα διαθέσει.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Το www.harpersbazaar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
 2. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.harpersbazaar.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που κατά την ανέλεγκτη κρίση του www.harpersbazaar.gr έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το www.harpersbazaar.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.harpersbazaar.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

 1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.harpersbazaar.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.harpersbazaar.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 2. Των ανωτέρω περιορισμών εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.harpersbazaar.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και β��ομηχανικής ιδιοκτησίας.
 3. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 4. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.harpersbazaar.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.harpersbazaar.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.harpersbazaar.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
 2. Τα περιεχόμενα του www.harpersbazaar.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το www.harpersbazaar.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
 3. Το www.harpersbazaar.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.harpersbazaar.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 4. Το www.harpersbazaar.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.harpersbazaar.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.harpersbazaar.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του www.harpersbazaar.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
 2. Το www.harpersbazaar.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του www.harpersbazaar.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

 1. Το www.harpersbazaar.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 2. Το www.harpersbazaar.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 1. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.harpersbazaar.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του www.harpersbazaar.gr, τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών (blogs), ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος.
 2. Το www.harpersbazaar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες/μέλη.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Το www.harpersbazaar.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων ή στο πλαίσιο διαγωνισμών που διεξάγει ή βραβείων που απονέμει. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το www.harpersbazaar.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις του κοινού σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία.

Το www.harpersbazaar.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το www.harpersbazaar.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τους παρόντες όρους σας ενημερώνουμε για το ποια δεδομένα συλλέγουμε, για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, για το εάν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα που θα τα διατηρήσουμε, για τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να είναι ασφαλή, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε ως χρήστες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, που αναφέρουμε παρακάτω.

1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π. από την οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας (εφεξής «Δεδομένα»).

2. Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι κάθε πράξη που γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, διάρθρωση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

3. Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από πού

Ι) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας Δεδομένα, που είναι κατάλληλα και συναφή για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται κάθε φορά και συγκεκριμενα:
•    Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies (π.χ. Πληροφορίες σχετικές με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης σας, Mobile Device ID, Μέρα και ώρα επίσκεψής σας σε κάθε σελίδα, Δεδομένα για τα web analytics (Cookie ID, Ad, ID κλπ), τα websites από τα οποία πιθανώς φτάσατε με link στο harpersbazaar.gr, την IP διεύθυνση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προιόντα που έχετε αγοράσει, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία
•    Φορολογικά στοιχεία και και πληροροφίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας ή για την πληρωμή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λάβετε μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς επιχειρήσεων (π.χ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, στοιχεία πιστωτικών καρτών)
•    Άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες , μέσω email, μέσω τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία
•    Δεδομένα γεωγραφικής θέσης για τις ανάγκες των sites και των applicatons μας. Η Εταιρία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική θέση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας.
•    Σε περίπτωση εγγραφής στο harpersbazaar.gr  τα προσωπικά σας στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, περιοχή, τηλέφωνο, email)
•    Δεδομένα πρόσβασης και εγγραφής χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη –username και κωδικού πρόσβασης- password)
Δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ανήλικους χωρίς την έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα τους, θα διαγράψουμε τα προσωπικά τους δεδομένα το συντομότερο δυνατό.
ΙΙ) Oλα τα ανωτέρω Δεδομένα σας, τα συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους:
1.    Μας τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι, όταν απευθύνεστε σ΄εμάς για να λάβετε υπηρεσίες ή/και προιόντα ή/και όταν υποβάλετε βιογραφικό για την πρόσληψή σας στην Εταιρία, ή/και όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter), ή/και όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε email για να λάβετε πληροφόρηση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες.
2.    Από δημόσια προσβάσιμες πηγές, στις οποίες συγκαταλέγονται και τα κοινωνικά δίκτυα (ενδεικτικά facebook, twitter, instagram, κλπ). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Google ή Twitter) με την Εταιρία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας. 
3.    Αυτομάτως με τη χρήση cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ή/και των συσκευών ή εφαρμογών που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε την παράγραφο 4 με την πολιτική cookies.
4.    Από παρόχους υπηρεσιών κατ΄εντολήν σας, ή/και από συνεργαζόμενους με την Εταιρία συνεργάτες ανάλυσης και παρόχους υπηρεσιών τους οποίους μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Παράγραφο 6 «Ποιοί είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων»
5. Ποιοί είναι οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα σας
Τα προσωπικά σας Δεδομένα τα συλλέγουμε, προκειμένου :
•    Να έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρότπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως χρήστης των ιστοσελίδων μας
•    Να δημοσιεύετε – αναρτάτε σχόλια, στα κείμενα ή/και άρθρα που δημοσιεύουμε και να συμμετέχετε σε διαδικτυακές συνομιλίες
•    Να διοργανώσουμε και διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμούς), να χορηγήσουμε τα δώρα στους νικητές, ανακοινώνοντας τα ονόματά τους
•    Να εξετάσουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει με βιογραφικό, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κατάληψη θέσεως εργασίας στην Εταιρία μας
•    Να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ή/και newsletter για τις εκδόσεις, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις προωθητικές μας ενέργειες (διαγωνισμούς)
•    Να διαχειριστούμε τις ιστοσελίδες, αλλά και τις συνδεδεμένες εφαρμογές
•    Να έχετε τη δυνατότητα να προβληθείτε διαφημιστικά
•    Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας που παρέχουμε βάσει γεωγραφικής θέσης.
•    Να αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στις ιστοσελίδες και να εξάγουμε συμπεράσματα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και να παρέχουμε στατιστικά σε τρίτους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να σας ταυτοποιήσουν.
•    Να επικοινωνήσουμε με εσάς, για την εκπλήρωση αιτήματος εγγραφής σας, ή/και για την εκτέλεση υπηρεσίας ή/και την παράδοση αγαθών κατόπιν αιτήματός σας
•    Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας και να απαντήσουμε σε απορίες και ερωτήματά σας
6. Ποιές είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε για νόμιμους λόγους και η επεξεργασία τους στηρίζεται σε περισσότερες από μία νομιμοποιητικές βάσεις, που αναφέρονται παρακάτω και είναι :
1.    Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα, εκδόσεις, προσφορές, ή ακόμα και προωθητικές ενέργειες, όταν δεν υπάρχει προηγούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα.
2.    Η προώθηση των νομίμων συμφερόντων μας, όπου αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν υπερβαίνουν τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα. Π.χ. έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες μας, ή/και να προβαίνουμε σε ανάλυση των εφαρμογών για να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας, να σας προσφέρουμε ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, να σας ενημερώνουμε για νέες προγράμματα και υπηρεσίες, απαντάμε σε απορίες και ερωτήματά σας, να βελτιώνουμε συνεχώς και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας.
Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για συμβατούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των αστικών αξιώσεων.
3.    Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε και διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς
4.    Η χρήση των πληροφοριών όπως περιγράφονται π.χ. για τον εντοπισμό και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας των ιστοσελίδων αποτελούν νόμιμο συμφέρον μας για την πρόληψη της απάτης, της ασφάλειας των πληροφοριών και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.
5. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασής σας με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας μας υποχρεούνται να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Η Εταιρία δεν πωλεί, δεν παρέχει άδεια χρήσης, δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη ή εάν έχει συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες αξιόπιστες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης των ιστοσελίδων, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική διαχείριση και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) μέσω της υπηρεσίας Moosend, παροχής υπηρεσιών πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, διαχείρισης ανάρτησης σχολίων, χορήγησης δώρων διαγωνισμών, ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή/και πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing, ανάλυσης μετρήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε επίσης εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή συνεργαζόμενους συνεργάτες που έχουν εντολή να επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρε��ύνται συμβατικά από εμάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες: διαχείριση συνδρομών, υπηρεσίες καταχώρησης σχολίων, υπηρεσίες αποστολής newsletters, υπηρεσίες πληρωμών, φιλοξενία (hosting), Πωλήσεις, Συντήρηση και Υποστήριξη και Ανάλυση Ιστού 
Η διαβίβαση δεδομένων στους συνεργάτες μας πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 28 παράγραφος 1 του GDPR, εναλλακτικά βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας για τα οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση των εξειδικευμένων συνεργατών.
Εμείς οι ίδιοι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει του GDPR. Είτε οι τρίτοι, με τους οποίους έχετε τη δική σας συμβατική σχέση (όπως το Facebook, αν έχετε λογαριασμό στο Facebook), μεταφέρετε δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, είναι πέρα από τις γνώσεις και την επιρροή μας.
Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτών των μεταφορών δεδομένων, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάρθρωση των συμβατικών σχέσεων με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. c DSGVO. Αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF οποιαδήποτε στιγμή.
Οι εταιρίες και οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθες:

Facebook Connect
Εφόσον συνδεθείτε στο harpersbazaar.gr μέσω λογαριασμού στο Facebook.
Το Facebook Connect είναι μια υπηρεσία του Facebook. Η χρήση του Facebook Connect εξαρτάται από τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης του Facebook. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook, θα μεταφερθείτε στο Facebook ως πρώτο βήμα. Εκεί, το Facebook ζητά να παράσχει τα δεδομένα πρόσβασης και να συνδεθεί στο Facebook ή να εγγραφείτε. Αν έχετε ήδη συνδεθεί αυτό το βήμα ή η δυνατότα εγγραφής παραλείπονται. Σημαντικό: Δεν θα λάβουμε δεδομένα πρόσβασης. Κατά τη σύνδεση μέσω του Facebook Connect, ορισμένα δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook και σύμφωνα με τον ορισμό του Facebook ως "δημόσιες πληροφορίες" (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/ ) μεταφέρονται σε εμάς από το προφίλ σας στο Facebook. Το "Δημόσιες Πληροφορίες" σύμφωνα με το Facebook σημαίνει ότι οποιοσδήποτε εκτός του Facebook μπορεί να δει αυτά τα δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, το προφίλ και την εικόνα κάλυψης, το φύλο, τα δίκτυα, το όνομα χρήστη (διεύθυνση URL στο Facebook) και το αναγνωριστικό χρήστη (Facebook ID). Αντίθετα, τα δεδομένα από εμάς μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο προφίλ σας στο Facebook. Όταν συνδεθείτε σε εμάς μέσω του Facebook Connect, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας διαβιβάζονται για τους σκοπούς της εγγραφής.
Προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενό μας και να το προσαρμόζουμε στα συμφέροντα των χρηστών μας και να προβάλλουμε διαδικτυακή διαφήμιση που βασίζεται στη χρήση του harpersbazaar.gr, χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες που συλλέγουν και αξιολογούν δεδομένα στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία των δεδομένων, επεξεργάζονται πάντοτε τα ψευδονομικά δεδομένα χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες που βασίζονται σε μια συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών. Επίσης προκειμένου να προσφέρουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις υπηρεσίες του harpersbazaar.gr που διαφημίζουμε η Εταιρία έχει συνάψει συμωνίες με τρίτες εταιρίες που αναλαμβάνουν ως outsource μέρος ή το σύνολο μια υπηρεσίας για λογαριασμό του harpersbazaar.gr.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε:

Facebook Pixel
Χρησιμοποιούμε το pixel μετατροπής ή το εικονοστοιχείο δράσης του επισκέπτη από το Facebook. Καλώντας αυτό το εικονοστοιχείο από το πρόγραμμα περιήγησής σας, το Facebook μπορεί να δει εάν η διαφήμιση στο Facebook ήταν επιτυχημένη πχ αν οδήγησε σε μια ηλεκτρονική αγορά. Για αυτό λαμβάνουμε αποκλειστικά στατιστικά δεδομένα από το Facebook χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο άτομο. Επομένως, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς. Συγκεκριμένα, εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, αναφέρουμε επίσης τις πληροφορίες απορρήτου τους https://www.facebook.com/about/privacy/ . Κάντε κλικ εδώ αν θέλετε να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας για pixel μετατροπής: https://www.facebook.com/ads/preferences/. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Facebook Pixel στη σελίδα Συμμαχία ψηφιακής διαφήμισης στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.aboutads.info/choices/
 

Facebook Website Custom Audiences
Χρησιμοποιούμε στο δικτυακό μας τόπο τα εικονοστοιχεία Facebook Website Custom Audiences του κοινωνικού δικτύου Facebook. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται μέσω του pixel μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook. Μεταξύ άλλων, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας ότι ο ιστότοπός μας κλήθηκε από τη συσκευή σας. Αν είστε χρήστης Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας στο λογαριασμό σας. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται και τη χρήση τους από το Facebook. Μπορούμε μόνο να επιλέξουμε ποια τμήματα χρηστών Facebook (όπως ηλικία, ενδιαφέροντα) θα πρέπει να εμφανίζουν τις διαφημίσεις μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/ . Κάντε κλικ εδώ αν δεν θέλετε να συλλέξετε δεδομένα μέσω προσαρμοσμένου κοινού: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#.
 

Google AdSense
Έχουμε ενσωματώσει το Google AdSense σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdSense είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει διαμεσολάβηση διαφήμισης τρίτου μέρους. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο τους. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται δημιουργώντας μεμονωμένα προφίλ χρηστών.
Ο σκοπός του στοιχείου Google AdSense είναι να συμπεριλάβει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Το Google AdSense θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του χρήστη. Τα cookies έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie, η Google παρέχει μια ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που λειτουργούν από εμάς και ενσωματώνουν Google AdSense, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα προκαλέσει αυτόματα πρόσβαση στα δεδομένα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google AdSense για να προτείνει και να εμφανίσει την κατάλληλη ηλεκτρονική διαφήμιση. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώσεις προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία χρησιμοποιείται από εκείνη, μεταξύ άλλων για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και ως εκ τούτου να διευκολύνει την επίλυση των προμηθειών.
Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε θα εμπόδιζε επίσης την Google να θέσει ένα cookie στο σύστημα του χρήστη. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Google μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστότοπους για να επιτρέπει την συμπλήρωση αρχείων καταγραφής και την ανάλυσή τους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστική αξιολόγηση. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο, η Google μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε επισκέφτηκε κάποιος έναν ιστότοπο και σε ποιους συνδέσμους έγινε κλικ από το άτομο αυτό. Χρησιμοποιούνται εικονοστοιχεία μέτρησης, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της ροής επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.
Το Google AdSense θα μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που απαιτείται για τη συλλογή και τιμολόγηση της διαφημιστικής προβολής, στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει τέτοιες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Το Google AdSense και η λειτουργία του εξηγούνται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/adsense/start/
 

Google AdWords
Έχουμε ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να εκτελούν αποτελέσματα αναζήτησης τόσο για το Google όσο και για τα δίκτυα Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίσει λέξεις-κλειδιά που θα εμφανίζουν μια διαφήμιση στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google μόνο όταν η μηχανή αναζήτησης ανακτά ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο Δίκτυο Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε ιστότοπους που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο και σύμφωνα με προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά. Ο σκοπός του Google AdWords είναι να προωθήσει τον ιστότοπό μας προβάλλοντας τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος σε ιστότοπους τρίτων μερών και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης της Google και προβάλλοντας διαφημίσεις τρίτων στον ιστότοπό μας. Εάν ένα άτομο έχει φθάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα cookie μετατροπής θα τοποθετηθεί από το Google στο σύστημα του χρήστη. Ένα cookie μετατροπής λήγει μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη. Εάν το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, το cookie μετατροπής θα χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει αν ορισμένες υποσελίδες, για παράδειγμα το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας.
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για την παροχή στατιστικών επισκεπτών για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά επισκεψιμότητας χρησιμοποιούνται από εμάς για να προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό χρηστών που μας έχουν σταλεί μέσω διαφημίσεων του AdWords, προκειμένου να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε διαφήμισης του AdWords και να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις του AdWords για το μέλλον , Ούτε η εταιρεία μας ούτε οποιοσδήποτε άλλος διαφημιζόμενος του Google AdWords λαμβάνει πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να εντοπίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.
Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως οι ιστότοποι που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του χρήστη. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στο https://www.google.com/settings/ads σύνδεσμο από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.
Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

Google Analytics
Το harpersbazaar.gr χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google . Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των ιστοτόπων μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Google. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση του cookie για το Google Analytics, ρυθμίζοντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των ιστοσελίδων μας. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το Google Analytics μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης Google ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ) για να απενεργοποιήσετε το Google Analytics. Το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το JavaScript (ga.js) του Google Analytics ότι καμία πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη ιστότοπου δεν θα πρέπει να μεταδοθεί στο Google Analytics. Η πολιτική απορρήτου της Google μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: www.google.com/intl/el/privacypolicy.html#information.
 

Google DoubleClick
Έχουμε ενσωματώσει τα στοιχεία του DoubleClick από την Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Το DoubleClick είναι ένα εμπορικό σήμα της Google, σύμφωνα με το οποίο διατίθενται κυρίως ειδικές λύσεις ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε διαφημιστικά πρακτορεία και εκδότες.
Το DoubleClick από τη Google μεταδίδει δεδομένα στον διακομιστή DoubleClick με κάθε εμφάνιση, κλικ ή άλλη δραστηριότητα. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές δεδομένων ενεργοποιεί ένα αίτημα "cookie" στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης αποδέχεται αυτό το αίτημα, το DoubleClick θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του χρήστη. Ο σκοπός του cookie είναι να βελτιστοποιήσει και να προβάλει διαφημίσεις. Το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προβολή και προβολή διαφημίσεων σχετικών με το χρήστη, καθώς και για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με διαφημιστικές καμπάνιες ή για τη βελτίωσή τους. Επιπλέον, το cookie χρησιμοποιείται για την αποφυγή πολλαπλών εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης.
Το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό cookie είναι απαραίτητο για την εμφάνιση μιας διαφήμισης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το DoubleClick μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό cookie για να δει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποφευχθεί η επανάληψη. Το DoubleClick επιτρέπει επίσης στο αναγνωριστικό cookie να παρακολουθεί τις μετατροπές. Οι μετατροπές συλλέγονται, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης έχει εμφανίσει προηγουμένως μια διαφήμιση DoubleClick και, στη συνέχεια, με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, κάνει μια αγορά στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου.
Το cookie DoubleClick δεν περιέχει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Ωστόσο, ένα cookie DoubleClick ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αναγνωριστικά καμπάνιας. Ένα αναγνωριστικό καμπάνιας προσδιορίζει τις καμπάνιες με τις οποίες ήταν ήδη σε επαφή ο χρήστης.
Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies.
Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του χρήστη. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από την Google μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Οι πρόσθετες πληροφορίες και το DoubleClick από την πολιτική απορρήτου της Google μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/.
Δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ Google
Χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) στον ιστότοπο - λειτουργία της Google. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να στοχεύει προβάλλοντας εξατομικευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες βάσει ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του παρόχου όταν επισκέπτονται άλλους ιστότοπους στο Δίκτυο εμφάνισης Google. Η Google χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα "cookies" για να πραγματοποιήσει την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο με ακολουθία αριθμών στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτός ο αριθμός καταγράφει επισκέψεις στον ιστότοπο και ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Δεν υπάρχει αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Εάν επισκέπτεστε έναν άλλο ιστότοπο στο Δίκτυο εμφάνισης Google, θα δείτε διαφημίσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τομείς προϊόντων και πληροφοριών που έχουν προβληθεί στο παρελθόν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οριστικά τη χρήση cookie από την Google, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης που παρέχεται εκεί: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση στη σύνδεση https://www.google.com/settings/ads/ από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί και να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie τρίτου μέρους, επισκεφθείτε τη σελίδα απενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/choices/ και εφαρμόζοντας τις πληροφορίες εξαίρεσης που αναφέρονται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Remarketing της Google και την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση : http://www.google.com/privacy/ads/ .
 

Moosend
To harpersbazaar.gr χρησιμποιεί την πλατφόρμα της Moosend για την αποστολή των Newsletters του. Η Moosend είναι ελληνική εταιρία με παγκόσμια εμβέλεια. Το harpersbazaar.gr διαβιβάζει στην Moosend ηοποία καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα των χρηστών όπως το email, το όνομα και το επώνυμο προκειμένου να ολοκληρώνεται η δημιουργία και αποστολή των newsletters στους παραλήπτες. Όλα τα στοιχεία που κοινοποιούνται στην Moosend έχουν αποσταλεί στο harpersbazaar.gr από τον ίδιο τον χρήστη με την συναίνεση του. Η Moosend δεν προωθεί τα στοιχεία αυτά σε καμία τρίτη εταιρία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του ανά πάσα στιγμή καθώς επίσης και τηνεξαίρεσή του από την αποστολή των newsletters με την δυνατότητα one-click unsubscribe της πλατφόρμας. Την πολιτική απορρήτου της Moosend μπορείτε να την δείτε εδώ: https://moosend.com/privacy-policy/
 

Κοινωνικά Δίκτυα
Μπορείτε επίσης να μας βρείτε σε κοινωνικά δίκτυα ξένων εταιρειών, όπως: Facebook, Twitter, Instagram. Επιπλέον, έχουμε ενσωματώσει μεμονωμένες λειτουργίες αυτών των δικτύων στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι και συνδεθείτε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου υπόκειται στους όρους χρήσης και ιδιωτικότητας αυτής της εταιρείας, πάνω στους οποίους δεν έχουμε καμία επιρροή. Ωστόσο θα εξηγήσουμε πώς αυτά τα δίκτυα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του facebook.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από εμάς και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (plug-in στο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης σας προσκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Facebook, για να κατεβάσετε μια εικόνα του στοιχείου Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US . Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook θα έχει γνώση των σελίδων του ιστοτόπου μας που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος.
Μέσω του στοιχείου Facebook, το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας εάν αυτός είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος στο Facebook κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να την εμποδίσει αποσύροντας τον λογαριασμό στο Facebook.
Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/ είναι διαθέσιμη, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επίσης εξηγεί ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

YouTube
Έχουμε ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν ελεύθερα βίντεο κλιπ. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των ειδών τα βίντεο, το οποίο είναι ο λόγος που είναι τόσο πλήρης ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και μουσικά βίντεο τα οποία παρασκευάζονται από τους ίδιους τους χρήστες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Στο πλαίσιο εμφάνισης των βίντεο από το YouTube στην ιστοσελίδα μας, το YouTube και η Google γνωρίζουν το συγκεκριμένο σημείο του ιστοτόπου μας το οποίο επισκέπτεται ο χρήστης.
Το YouTube και το Google μπορούν να λάβουν γνώση σχετικά με το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος κατά τη στιγμή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας ταυτόχρονα στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν η μεταβίβαση τέτοιων πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή από τν χρήστη, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσυνδέοντας τον λογαριασμό τους στο YouTube.
Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύτηκε από το YouTube, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

Χάρτες Google
Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για την εμφάνιση χαρτών. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί η Google να αντιλαμβάνεται τη διεύθυνση IP των χρηστών. Η διεύθυνση IP απαιτείται για την αποστολή του περιεχομένου στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Λάβετε υπόψη ότι η Google έχει τις δικές της πολιτικές απορρήτου που είναι ανεξάρτητες από τις δικές μας. Ελέγξτε την πολιτική απορρήτου της Google πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Οι Χάρτες Google βασίζονται στον κώδικα Java Script, οπότε μπορείτε να το αποτρέψετε εντελώς απενεργοποιώντας το Java Script στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή εγκαθιστώντας έναν αποκλεισμό δέσμης ενεργειών Java. Σημειώστε ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
 

Google reCaptcha
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία reCaptcha, μια υπηρεσία της Google. Αυτή η υπηρεσία καθορίζει εάν η πληκτρολόγηση σε μια φόρμα διαδικτύου είναι ανθρώπινη ή καταχρηστική με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μηχανής. Η προηγούμενη σύντομη διεύθυνση IP και όλα τα άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την υπηρεσία θα μεταδοθούν στην Google. Τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του reCaptcha δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση : https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/
Διασφαλίζουμε οτι οι τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και έχουν δεσμευθεί να τηρούν εμπιστευτικότητα, να μη διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την έγκρισή μας, να παίρνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και να τηρούν την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Δεν στέλνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ε.Ε., εκτός από αυτές που έχουν αναφερθεί νωρίτερα.
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων, ιστότοπους ή άλλα προϊόντα ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας, αυτά ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, στο πλαίσιο των δικών τους όρων χρήσης και πολιτικών απορρήτου. 
 

4. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που το πρόγραμμα περιήγησής σας τοποθετεί στη συσκευή σας σε έναν καθορισμένο κατάλογο. Μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει αν έχετε επισκεφτεί έναν ιστότοπο πριν. Εάν συμφωνείτε, τα cookies μπορούν επίσης να αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης για μια ηλεκτρονική υπηρεσία, οπότε δεν χρειάζεται να εισάγετε αυτά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά μέσω της οποίας οι ιστότοποι και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οπο��ο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστοτόπους και στους διακομιστές του να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και αναγνωριστεί από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.
Τα Cookies χρησιμεύουν στα εξής:
1.    Στην λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν το site με σκοπό την εξαγωγή γενικών στατιστικών στοιχείων. Τα Websites χρησιμποιούν τις πλατφόρμες Lotame και Google Analytics για την καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιμότητας (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι διάφορες σελίδες στο σύνολο του κοινού
2.    Για την διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στις διάφορες φόρμες του site καθώς και τις πληροφορίες για το log-in στη περίπτωση που χρησιμοποιείται απο τον επισκέπτη. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αυτόματη συμπλήρωση των πληροφοριώντου χρήστη στις διάφορες φόρμες καθώς επίσης επιτρέπουν στο μέλος να μένει συνδεδεμένο και να μην απαιτείται επανασύνδεση (log-in) κάθε φορά που επισκέπτεται τα Websites.
3.    Για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα cookies αυτά αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών με βάση τις σελίδες που έχουν επισκεφτεί και με σκοπό την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από εδώ: http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices .
Επίσης ορισμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την εμφάνιση και προβολή τους. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να αποθηκεύεται ένα πρόσθετο cookie από την εταιρία Adobe. Μπορείτε να δείτε πως να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα cookies εδώ: https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
4.    Για την παρουσίαση στον χρήστη περιεχόμενου πιο σχετικού με τις προτιμήσεις του.
Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιούμε δύο τύπους cookies. Από τη μια πλευρά, απαραίτητα τεχνικά cookies, χωρίς τα οποία η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας θα ήταν περιορισμένη, καθώς και τα προαιρετικά cookies, προκειμένου να γίνει ο δικτυακός μας τόπος πιο φιλικός προς το χρήστη. Η χρήση των cookies ανάλυσης έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Μέσα από τα cookies ανάλυσης, μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την προσφορά μας.
Οι διαφημίσεις παρέχονται ως επί το πλείστον από τρίτους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας, εάν έχουν εγκριθεί από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, για να εμφανίζουν διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν θα μεταφερθούν σε καμία περίπτωση.
Tα cookies σε καμία περίπτωση δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση cookies από εμάς ανά πάσα στιγμή μέσω μιας κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και συνεπώς να έρχονται σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται, δεν είναι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας πλήρως λειτουργικές.
Τα cookies δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν ως ένα άτομο. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των cookies βάσει του νόμιμου ενδιαφέροντος μας για σχεδιασμό βάσει αναγκών καθώς και η στατιστική ανάλυση του harpersbazaar.gr δικαιολογούνται.
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να βρείτε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας. Επίσης στην σελίδα www.allaboutcookies.org μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τα cookies καθώς και οδηγίες πως μπορείτε να αποτρέψετε ή να διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή σας ανάλογα με την έκδοση που χρησιμοποιείτε.

5. Links προς τρίτα sites

Το harpersbazaar.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

6. Έρευνες

Κατά καιρούς τα Websites ή συνεργάτες τους ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού των Websites και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

7. Ποιό είναι το χρονικό διάστημα που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας διακρίνεται με βάση την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο είχαν συλλεγεί εκτός εάν απαιτηθεί παράταση του χρόνου διατήρησης λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα:
•    Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
•    Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
•    Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
•    Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη εφόσον υπάρχει, διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια από αυτά.
•    Τα βιογραφικά σας στοιχεία, που μας υποβάλλετε προκειμένου να προσληφθείτε από την Εταιρία μας, διατηρούνται για το χρόνο που επιλέξετε με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6 μήνες.
•    Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ιστοσελίδες που περιέχουν δυνατότητα log-in.
13. Ποιά είναι τα δικαιώματα που έχετε και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
Εχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως το Γενικό Κανονισμό (GDPR), όπως ενδεικτικά:
•    Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε εάν, πώς και ποιά δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρία, τους σκοπούς επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, σε ποιούς τα δίνουμε, για πόσο χρόνο τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα υπόλοιπα δικαιώματά σας
•    Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση λάθους -ανακρίβειας, δηλαδή να ζητήσετε διόρθωση λανθασμένων - ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, ώστε να είναι ακριβή και πλήρη.
•    Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρουμε παραπάνω (δικαίωμα στη λήθη)
•    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να εξεταστούν οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία.
•    Δικαίωμα να αρνηθείτε ή να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, δηλαδή να αντιτάσσεστε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις έχει απαιτηθεί. Οπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που προαναφέραμε και εάν δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας (π.χ. φορολογικοί)
•    Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να ζητήσετε να πάρετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
•    Επίσης ως προς την υπηρεσία λήψης newsletter, υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε newsletter, ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε σχετικό γραπτό αίτημα μέσα από την φόρμα επικοινωνίας του harpersbazaar.gr.
Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε οτι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από εσάς, απαντάμε δωρεάν εντός ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το σχετικό αίτημα. Εάν όμως το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μεγάλο αριθμό αιτημάτων, τότε θα σας ενημερώσουμε εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος εάν θα χρειαστεί να πάρουμε παράταση, ώστε να σας απαντήσουμε.
Εάν τα αίτηματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, η Εταιρία έχει δικαίωμα να σας επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την παροχή ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή/και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα, αποστέλλοντάς σας αιτιολογημένη απάντηση.

8. Ποιό δίκαιο εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και ιδιαίτερα ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΕΕ) γνωστός ως GDPR. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Θα προβαίνουμε σε ενημέρωση – επικαιροποίηση των παρόντων όρων όποτε απαιτείται. Εάν υπάρχουν αλλαγές στους όρους πολιτικής ή/και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμτε τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε θα αναρτάμε στις ιστοσελίδες μας επικαιροποίηση των παρόντων όρων εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Θα σας ειδοποιούμε για τις τυχόν τροποποιήσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες μας. Εάν διαφωνείτε με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και να αρνηθεί τενα εγγραφείτε ή/και να λαμβάνετε υπηρεσίες. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις ιστοσελίδες και να διαβάζετε τους όρους πολιτικής για να μπορείτε να γνωρίζετε με ποιό τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

9. Ασφάλεια - Εχεμύθεια

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας αλλά και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, αλλοίωση, απώλεια, απαγορευμένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, διάδοση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Θα επαναξετάζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε και όταν κριθεί απαραίτητο θα τα τροποποιούμε.
Ενημερώσαμε τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας την 04/03/2022

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.harpersbazaar.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 4. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.harpersbazaar.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
 5. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.