Μια νέα εποχή βιωσιμότητας ξεκινά για τον οίκο Gucci

Με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον.

Μια νέα - eco conscious - εποχή ξεκινά για τον οίκο Gucci, προβάλλοντας τη βιωσιμότητα στον high-end κόσμο της μόδας. Αξιοποιώντας τις μακρόχρονες προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία θετικών αλλαγών, η Gucci ανακοίνωσε την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα ετησίως στις δραστηριότητες της αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω τεσσάρων κρισιμότατων έργων REDD + που υποστηρίζουν την προστασία των δασών σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοφανής αυτή δέσμευση για βιωσιμότητα από μέρους ενός luxury fashion brand "ανοίγει" μία νέα σελίδα στη βιομηχανία της μόδας. 

Τα τελευταία χρόνια, η Gucci έχει ενσωματώσει στην επιχείρησή της τη στρατηγική μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και η δέσμευσή της για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα είναι το επόμενο βήμα, καθώς αναγνωρίζει ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον υπολογισμό όλων των εκπομπών αερίων του άνθρακα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Gucci έχει εφαρμόσει μια ιεραρχία ενεργειών για την αποφυγή, μείωση, αποκατάσταση και αντιστάθμιση τους. Με τον τρόπο αυτό, η Gucci θεσπίζει ένα νέο δρόμο για την ουδετερότητα του άνθρακα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα των επιχειρήσεων να είναι υπεύθυνες για το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

Η Gucci ήταν ένα από τα πρώτα luxury brands που υιοθέτησε το Environmental Profit and Loss (EP & L), το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου κατά την εφαρμογή της 10ετούς στρατηγικής αειφορίας της Gucci (2015-2025). "Μια νέα εποχή εταιρικής ευθύνης ξεκινά και πρέπει να είμαστε επιμελείς στη λήψη όλων των μέτρων για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της ευθύνης για τις εκπομπές αερίων του άνθρακα στις αλυσίδες εφοδιασμού μας" δήλωσε ο Marco Bizzarri, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gucci.