Το μυστικό για ένα ελκυστικό προφίλ

Το ιδανικό αποτέλεσμα αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής προσφέρουν η μέθοδος γλυπτικής ακρορρινίου και η Nasal Tip Clinical Evaluation.

HARPER'S BAZAAR TEAM

Για μια επιτυχημένη ρινοπλαστική πρέπει να γίνει η σωστή εκτίμηση της ρινικής κορυφής. Επιπλέον, η ποιότητα του δέρματος και το πάχος του είναι καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία της επέμβασης. Στην κορυφή της μύτης το δέρμα διαθέτει το μεγαλύτερο πάχος του, ενώ η ρινική κορυφή πρέπει να εκτιμηθεί αν είναι τετράγωνη, οξύαιχμη ή ασύμμετρη και αν η κλίση της είναι πτωτική και πόσο προβάλλει. Εάν η κορυφή είναι πλατιά και άμορφη και χωρίς το ιδανικό διπλό σπάσιμο (double break) που την ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ράχη, τότε αυτά τα ιδανικά χαρακτηριστικά θα σχεδιαστούν για τη νέα μύτη. Η εκτίμηση της ρινοπλαστικής του ακρορρινίου περιλαμβάνει επιπλέον τον υπολογισμό της ρινοχειλικής γωνίας.

Κατάλληλο σχήμα

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί η ιδανική ρινοχειλική γωνία για το εκάστοτε πρόσωπο, στη συνέχεια θα εκτιμηθεί και η σμίκρυνση της καμπούρας στη ράχη της μύτης. Το αντίστροφο δεν ισχύει, δηλαδή δεν αφαιρούμε το οστό της ράχης που νομίζουμε ότι προεξέχει χωρίς μετρήσεις και χωρίς πρόβλεψη της τελικής θέσης και του ύψους της κορυφής μας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο στο σχεδιασμό της επέμβασης είναι το προφίλ του ακρορρινίου και το σχήμα των πτερυγίων της μύτης. Η λειτουργική εκτίμηση της μύτης είναι απαραίτητη στην προεγχειρητική εκτίμηση και η δοκιμασία Cottle εκτελείται πάντα για τη διάγνωση της δυσλειτουργίας των ρινικών βαλβίδων. Ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια νέα, όμορφη και φυσική μύτη, που να μην υστερεί στο λειτουργικό κομμάτι. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη επέμβαση συχνά έχουν προβλήματα αναπνοής από υπερβολική αφαίρεση των χόνδρων των πτερυγίων της μύτης.

Τεχνικές ρινοπλαστικής

Το σημαντικότερο κομμάτι για την περίπλοκη επέμβαση της συνδυαστικής λειτουργικής και αισθητικής ρινοπλαστικής είναι ο καθορισμός του πλάνου. Προεγχειρητικά, θα μπορούσε ακόμα να συνεισφέρει στο σχεδιασμό της επέμβασης μια απεικόνιση των οστικών δομών της μύτης με ειδική τεχνική 3D, ειδικά όταν πρόκειται για διορθωτική επέμβαση. Η ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα είναι επιβεβλημένη σε αυτές τις επεμβάσεις για να γίνει σωστή εκτίμηση όλου του αεραγωγού. Υπάρχουν 10 διαφορετικοί τρόποι για να αλλάξει η κλίση μιας μύτης και τουλάχιστον πέντε διαφορετικές τεχνικές για τη διόρθωση των ρινικών βαλβίδων. Ο εξειδικευμένος χειρουργός πλαστικής προσώπου γνωρίζει πώς εφαρμόζεται η κάθε τεχνική ώστε να είναι επιτυχημένη και επιπλέον, ακριβώς λόγω της ποικιλίας των τεχνικών, έχει δυνατότητα να φέρει το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στο επιθυμητό επίπεδο, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που παρουσιάζει κάθε περίπτωση.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες την Αργυρώ Κυπραίου, χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο, International Board of Certification Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, διευθύντρια Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, Νοσοκομείο "Μητέρα" (faceanatomy.gr).