Μητρότητα στο σωστό χρόνο

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι η μοναδική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που προσφέρει την πολυπόθητη εγκυμοσύνη όποτε εσείς επιθυμείτε.

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την επιλογή μιας γυναίκας να καταψύξει τα ωάριά της. Η σκέψη για αυτή την επιλογή έχει γίνει πιο έντονη, καθώς τα ζευγάρια αποφασίζουν να αποκτήσουν οικογένεια σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Ασφαλώς τη δυνατότητα αυτή πλέον τη δίνει η επιστήμη σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Η ηλικία, ως γνωστό, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της γυναικείας υπογονιμότητας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι μια γυναίκα, τόσο μειώνεται η ωοθηκική της επάρκεια. Με την κατάψυξη ωαρίων ουσιαστικά σταματάει το βιολογικό ρολόι των ωαρίων τη στιγμή της λήψης τους.

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες;

- Γυναίκες που δεν έχουν στον άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό τους τη δημιουργία οικογένειας και η ηλικία τους είναι κοντά στα 35 έτη.

- Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας.

- Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία λόγω διεγνωσμένης κακοήθειας.

Η μέθοδος της κρυοσυντήρησης ωαρίων

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι σχετικά απλή, αφού χρειάζεται μια διέγερση των ωοθηκών λίγων ημερών προκειμένου να γίνει η ωοληψία. Μετά την ωοληψία τα ωάρια συντηρούνται με τη μέθοδο της υαλοποίησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μπορούν να παραμείνουν εκεί για πολλά χρόνια. Το νέο ανώτατο ηλικιακό όριο στο οποίο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μια γυναίκα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι τα 54 έτη. Όταν η γυναίκα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, πραγματοποιείται απόψυξη των ωαρίων, τα οποία είναι σε πολύ καλή ποιότητα και αντιστοιχούν σε γυναίκα μικρότερης ηλικίας. Με αυτό τον τρόπο θα έχει κάνει ουσιαστικά τη μισή διαδικασία ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ωοληψία γίνεται με μέθη, ελαφριά αναισθησία, και διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. Η γυναίκα φεύγει από τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής την ίδια μέρα και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της την επομένη της πράξης.

Πόσα ωάρια είναι καλό να κρυοσυντηρηθούν;

Όσα ωάρια έχει η γυναίκα εκείνη τη χρονική στιγμή στις ωοθήκες της. Κατάλληλος αριθμός μπορεί να θεωρηθεί το 6 με 8 ωάρια, καθώς με αυτό τον αριθμό θα έχει μελλοντικά τη δυνατότητα να δημιουργήσει έμβρυα και να διεκδικήσει τις πιθανότητες επιτυχίας κύησης που θα αντιστοιχούν.

Οι ενέσιμες ορμόνες είναι επικίνδυνες για την υγεία της γυναίκας;

Σύμφωνα με πολλές και μεγάλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι οι ενέσιμες ορμόνες που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των ωοθηκών δεν αυξάνουν τον προϋπάρχοντα κίνδυνο για κάποια μορφή κακοήθειας του ατόμου που τις λαμβάνει, στη σχετική ποσότητα και για ορισμένο αριθμό προσπαθειών.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον Αθανάσιο Γ. Παπανικολάου, MD, MSc στη γυναικεία αναπαραγωγή, μαιευτήρα-χειρουργό γυναικολόγο, ειδικό αναπαραγωγής (doctorpapanikolaou.gr).