Πριγκίπισσα Leonor | Ποιος θα είναι ο πρώτος της μισθός

Τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει η πριγκίπισσα Leonor θα έχουν και προνόμια.

Κάθε βήμα που κάνει ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας ακολουθείται από ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον λαό της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και για την περίσταση που η πριγκίπισσα Leonor θα αναλάβει ένα πιο επίσημο ρόλο ως εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερες ευθύνες αλλά και την πιθανότητα να λάβει ένα σημαντικό εισόδημα το οποίο σχετίζεται με τη δουλειά της.

Πριν μπει στη Στρατιωτική Ακαδημία, η πριγκίπισσα Leonor πήρε την απόφαση να μην λάβει μισθό τον οποίο δικαιούνταν κατά την παραμονή της σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συμμαθητές της. Ωστόσο, αναμένεται ότι τα πράγματα θα είναι αλλιώς όταν θα αρχίσει αν εργάζεται στο πεδίο δράσης της μοναρχίας και η συμβολή της θα έχει διαφορετική αξία.

Ποιος θα είναι ο μισθός που θα πάρει η πριγκίπισσα Leonor

Τι χρήματα θα εισπράττει όμως η κόρη του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia; Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι παρόλο που είναι ενήλικη και σύντομα θα έχει σύντομα μια πιο θεσμική ατζέντα και είναι πιθανό να μην έχει συγκεκριμένα έσοδα για κάποια χρόνια.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ισπανικός νόμος δεν προβλέπει αποκλειστικό προϋπολογισμό για την πριγκίπισσα της Asturias αλλά συνολικά για το Παλάτι.

Μόλις η πριγκίπισσα Leonor ολοκληρώσει τις σπουδές της και αφοσιωθεί στα θεσμικά καθήκοντά της θα είναι υποχρέωση του βασιλιά Felipe να ορίσει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα είναι ο μισθός της καθώς και το εξοδολόγιο που θα σχετίζεται με τις επίσημες δραστηριότητες που θα αναλάβει.

Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα πάρει έναν μισθό που θα συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό μπάτζετ και αυτό θα ισχύει για κάποια χρόνια.

Πότε έλαβε ο βασιλιάς Felipe τον πρώτο του μισθό

Ο πατέρας της, σύμφωνα με το περιοδικό Vanitatis, έλαβε τα πρώτα του χρήματα ως διάδοχος στην ηλικία των 30. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί το ίδιο και με την μεγάλη κόρη του βασιλιά Felipe και να χρειαστεί να περιμένει περίπου μια δεκαετία ακόμα για να λάβει τον μισθό της που θα σχετίζεται με τα καθήκοντά της.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τους μισθούς της βασιλικής οικογένειας ήταν μυστικές αλλά από το 2011 κι έπειτα τα στοιχεία δημοσιεύονται.

Διαβάστε Επίσης